Over ons

De KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en -beschermers.
.

BESTUUR:
Voorzitter
: Op de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2013 heeft Ferdi Uilhoorn zijn taak als voorzitter van de KNNV na drie jaar neergelegd. Helaas is er nog geen nieuwe voorzitter gevonden. Tot die tijd neemt het bestuur de taak waar.
Secretaris: Henk Blouw, secretaris@assen.knnv.nl
Penningmeester en ledenadministrateur: Ellen Kerkhof, penningmeester@assen.knnv.nl
Natuurhistorisch secretaris: Kai Waterreus, kai.waterreus@knnv.nl  tel 06-21688514
Lid: Cees van Roosendaal, ceesvanr2001@yahoo.com en Hans Dankbaar: hans.dankbaar@freeler.nl
Webmaster: Paul Troost, webmaster@assen.knnv.nl
.

ANBI. De KNNV afdeling Assen is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor meer informatie: klik hier.
.

IVN-KNNV in Assen ( https://www.ivn.nl/afdeling/assen ).
Het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) en KNNV afd. Assen hebben een gezamenlijk activiteiten programma.
.

DCA: Duurzaamheids Centrum Assen
Veel van de activiteiten hier die vermeld staan vinden plaats – of starten vanuit het Duurzaamheids Centrum Assen. Meer informatie over de locatie, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden van het DCA vindt U hier.