De KNNV afdeling Assen is een ANBI

 Onze gegevens m.b.t. de ANBI-status vind je hieronder.

1. De officiele naam

KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING AFD. ASSEN

2. RSIN of fiscaal nummer

Het RSIN of fiscaal nummer van de vereniging is 
8163.98.276

3. Vestigingsplaats

Statutair is de vereniging gevestigd in ASSEN.
Het officiële correspondentieadres van de vereniging is Houtlaan 125, 9403EZ Assen

4. Contactgegevens

De contactgegevens van de secretaris van de vereniging zijn:
L.C.M. Evers
T: 0592 372 053
E: secretaris@assen.knnv.nl

5. De doelstelling

De doelstellingen van de KNNV, opgenomen in de statuten, zijn het richtsnoer van ons inhoudelijk beleid. Natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming zijn de doelen die ons binden en boeien. Van tijd tot tijd is een herbezinning nodig op de wijze waarop deze doelen ten uitvoer worden gebracht. Dat kan aanleiding zijn om dit plan aan te passen.

6. Beleidsplan

Zie het Beleidsplan onder aan de pagina.

7. Bestuur

Voorzitter: vacant

Secretaris: L.C.M. Evers, Roggehullen 36, 9403WG Assen

Penningmeester: Ellen Kerkhof, Houtlaan 125, 9403EZ Assen

Natuurhistorische secretaris: K. Waterreus, Gasselterweg 28, 9514BL Gasselternijveen

Lid: H.C. Pijpers, Nassaustraat 10, 9422GS Smilde

Lid: C.V.G. van Roozendaal, Hertshooistraat 22, 9404KG Assen

De vereniging heeft geen betaalde werknemers. 
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de afdeling.

8. Activiteiten

De vereniging probeert haar doelstellingen op verschillende manieren te realiseren.
Deels betreft het activiteiten van de eigen leden en deels activiteiten om de doelstellingen onder de aandacht van belangstellenden te brengen.

·        De vereniging geeft periodiek een nieuwsbrief uit.

·        De vereniging heeft een website waarop de activiteiten en resultaten worden gepubliceerd.

·        De vereniging heeft een aantal werkgroepen, die zich met verschillende soortengroepen bezighouden. In veel gevallen worden systematisch waarnemingen verzameld en doorgegeven aan landelijke, gegevens verzamelende organisaties.

·         Met betrekking tot de natuurbescherming volgt de vereniging de relevante ontwikkelingen in haar werkgebied en probeert waar nodig en mogelijk bedreigende activiteiten voor natuur en milieu tegen te gaan.

·         De vereniging organiseert en geeft lezingen.

·         De vereniging geeft cursussen.

Als promotiemiddelen worden verder gebruikt:

·        Folders;

·        Marktkraam bij groene manifestaties;

·        Publicatie van het excursie-programma;

·        Publicatie van het lezingen-programma;

·        Publicatie van het cursus-programma;

·        Specifieke publicaties.

9. Bestuurlijk Jaarverslag 1919/2020 en Financieel Jaarverslag 1919/2020 met begroting voor 2021 en 2022