KNNV afd. Assen – jaarvergadering

Beste leden van de afdeling KNNV-Assen,

Het bestuur nodigt U uit voor de jaarvergadering op:

Dinsdag 28 maart 2023 om 19.30 uur in de Bosrandzaal van het DCA, Bosrand 2, Assen.

De bijeenkomst zal uiterlijk tot 22.00 uur duren.

Agenda jaarvergadering

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag jaarvergadering van 28-03-2022
  3. Bestuurlijk jaarverslag 2022, bijlage; jaarverslag werkgroepen 2022
  4. Financieel Jaarverslag 2022
  5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
  6. Afscheid van bestuursleden; Bert Evers, Kai Waterreus en Ellen Kerkhof
  7. Bestuurssamenstelling; kandidaat Dick Vuijk en Hans Dankbaar
  8. 100 jaar KNNV Assen
  9. Activiteitenplan 2023
  10. Rondvraag

Na afloop van de vergadering (om circa 20.30 uur) verzorgt Sjaak van Iwaarden  een korte presentatie over ‘Mollen in beeld’. Op 1 april is er een excursie over mollen.

Bijlagen:

NB.: De ledenvergadering 2023 is gepland op dinsdag 7 nov. 2023 in het DCA.

Datum & tijd
di 28 maart 2023 om 19:30
Vertrekplaats

Bosrandzaal van het DCA
Bosrand 2, Assen